بارگذاری...

پیش از تعیین نوبت آنلاین حتما موارد زیر را مطالعه بفرمایید

پس از تعیین نوبت مبلغ 100 هزار تومان پرداخت می نمایید که پس از تشریف فرمایی این مبلغ از خدماتی که انتخاب نموده اید کسر خواهد شد. توجه شود که پس از پرداخت از رسید پرداخت بانک اسکرین یا عکس تهیه نموده و زمان مراجعه آن را نشان دهید و یا رسید تاییدی که از طریق ایمیل سایت دکتر پاکدل به ایمیل شما ارسال شده را نشان دهید.

جهت لغو و یا جا به جایی حتما ۵ روز غیرتعطیل پیش از نوبت همکاران ما را تلفنی در جریان بذارید در غیر این صورت مبلغ 100 هزار تومان شما مسترد نخواهد شد.

ArabicEnglishPersian
×