بارگذاری...

پیش از تعیین نوبت آنلاین حتما موارد زیر را مطالعه بفرمایید

پس از تعیین نوبت مبلغ ۵۰ هزار تومان پرداخت می نمایید که پس از تشریف فرمایی و انجام کار عملی این هزینه از کار شما کسر خواهد شد.

جهت لغو و یا جا به جایی حتما ۵ روز غیرتعطیل پیش از نوبت همکاران ما را تلفنی در جریان بذارید در غیر این صورت مبلغ ۵۰ هزار تومان شما مسترد نخواهد شد.

فهرست
AR FA
×