رزرو شما با موفقیت انجام شد

پیش از تعیین نوبت آنلاین حتما موارد زیر را مطالعه بفرمایید

پس از تعیین نوبت مبلغ 100 هزار تومان پرداخت می نمایید که پس از تشریف فرمایی و انجام کار این هزینه از کار شما کسر خواهد شد.

جهت لغو و یا جا به جایی حتما ۵ روز غیرتعطیل پیش از نوبت همکاران ما را تلفنی در جریان بذارید در غیر این صورت مبلغ 100 هزار تومان شما مسترد نخواهد شد.

ArabicEnglishPersian
×